درخواست نمایندگی

شرکت بایا آماده پذیرفتن نمایندگی می باشد:
جهت هرگونه دریافت اطلاعات در ارتباط با نحوه واگذاری نمایندگی فروش با مدیر شرکت صنایع چوب بایا تماس حاصل فرمایید.

 09113220214

فرم درخواست نمایندگی فروش محصولات صنایع چوبی بایا:

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

نام فروشگاه یا شرکت(*)
ورودی نامعتبر

سمت
ورودی نامعتبر

تحصیلات
ورودی نامعتبر

نوع فعالیت کنونی فروشگاه
ورودی نامعتبر

مالکیت فروشگاه
ورودی نامعتبر

آدرس فروشگاه
ورودی نامعتبر

تلفن
ورودی نامعتبر

موبایل
ورودی نامعتبر

فاکس
ورودی نامعتبر

آدرس پست الکترونیکی
ورودی نامعتبر

توضیحات
ورودی نامعتبر